Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
January 14, 2012
Image Size
467 KB
Resolution
800×557
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
750
Favourites
62 (who?)
Comments
18
Downloads
14
×
HaLa by ciaonaidin HaLa by ciaonaidin
tranh cũ, dạo này ko vẽ ǵ T_T đang chán~~~~~

Thx for watch and comment! :heart:
Hope you like it!

:heart: Link my commission ~~~> [link]
Add a Comment:
 
:iconrandamu-chan:
Randamu-Chan Featured By Owner Jun 2, 2014  Hobbyist General Artist
Wonderful!
Reply
:iconciaonaidin:
ciaonaidin Featured By Owner Jun 11, 2014
thx you :''D
Reply
:iconrandamu-chan:
Randamu-Chan Featured By Owner Jun 16, 2014  Hobbyist General Artist
You're welcome ^^
God bless ^^
Reply
:iconchocolate21secret:
chocolate21secret Featured By Owner May 28, 2013
màu nước loại nào vậy bạn?
Reply
:iconciaonaidin:
ciaonaidin Featured By Owner Jun 1, 2013
mình dùng màu nc lenin với màu pháp hộp thiếc màu xanh dương đó bạn (loại đó thì rẻ hơn lenin)
Reply
:iconchocolate21secret:
chocolate21secret Featured By Owner Jun 4, 2013
ừm ^^
Reply
:iconkyuri-17234:
kyuri-17234 Featured By Owner Jan 20, 2012
i cant understand you people TT^TT why... WHY!!!!! TT^TT
Reply
:iconbg75:
BG75 Featured By Owner Jan 17, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Anh vẽ mấy áng mây bằng cách nào vậy ? TT ^ TT
Reply
:iconciaonaidin:
ciaonaidin Featured By Owner Jan 17, 2012
cứ quẹt 1 lop72 nước rồi đập cục màu lên là nó loang thôi e :D
Reply
:iconbg75:
BG75 Featured By Owner Jan 17, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Có vài chỗ nh́n có vẻ như màu đă khô rồi ư anh. Những chỗ đó là làm sao vậy a~ ///O 3 O///
Reply
Add a Comment: